आमचा कारखाना दौरा

● 2003 पासून 10000 स्क्वेअर मीटरपेक्षा जास्त स्वत:च्या मालकीची जमीन आणि व्यवसाय सुरू झाला

● हाय स्पीड प्रिंटरचे दोन संच कमाल 10 रंग प्रत्येकी

● फ्लेक्सो प्रिंटर मॅक्सियम 8 रंगांचा एक संच

● दोन हाय स्पीड सॉल्व्हेंट फ्री लॅमिनेशन मशीन

● सर्व आकाराच्या पिशव्या बनवण्यासाठी नऊ पाउच मशीन उपलब्ध आहेत

● ISO22000, BRC आणि FSSC प्रमाणपत्रे

कार्यशाळा

कारखाना

मुद्रण कार्यशाळा

मुद्रण कार्यशाळा

मुद्रण कार्यशाळा

लॅमिनेटिंग कार्यशाळा

लॅमिनेटिंग कार्यशाळा

लॅमिनेटिंग कार्यशाळा

कोरडे/कूलिंग कार्यशाळा

कोरडे/कूलिंग कार्यशाळा

स्लिटिंग आणि मेकिंग कार्यशाळा

स्लिटिंग आणि मेकिंग कार्यशाळा

स्लिटिंग आणि मेकिंग कार्यशाळा

चाचणी कार्यशाळा